Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Ryszart Praszkier, Kreatywność indywidualna; 9 paź 2014

Część I
Kreatywność indywidualna i w zespołach zadaniowych: skąd się bierze i jak ją zwiększać?
dr Ryszard Praszkier

Coraz częściej używamy słowa „kreatywność”, ale tak naprawdę, co to jest za fenomen? Skąd się bierze kreatywność? Czy ze specyficznej predyspozycji mózgu? Czy można ją zwiększać i jak to robić? 

Jednym z kluczy może być pojęcie „plastyczności mózgu” i psychoneurologicznych aspektów tej plastyczności. To fascynujący świat połączeń neuronalnych, neurotransmiterów i – wielkiej radości dla tych, którzy osiągają stan, zwany przez niektórych autorów, the creative drive (napęd kreatywności).

Co sprzyja rozwojowi kreatywności? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie zaprezentujemy wyniki najnowszych badań jak również konkretne wskazówki, służące zarówno rozwojowi indywidualnemu jak i w grupach zadaniowych. 

Część II
Ekonomia społeczna w Polsce
Dr Ryszard Praszkier, Dr Agata Zabłocka-Bursa, mgr Ewa Józwik

Dyskusja na temat ekonomii społecznej w Polsce. Punktem wyjścia będą wstępne wyniki badań, które Uniwersytet Warszawski realizuje w konsorcjum z  dziesięcioma europejskimi uniwersytetami prowadzącymi program EFESEIIS, czyli: Ułatwianie rozwoju i ewolucji przedsiębiorczości społecznej dla innowacyjnych i inkluzywnych społeczności. Polska wstępna wersja tego raportu do pobrania.