Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle i Jacek Jakubowski, Tropem Jakości — doświadczenia w komunikacji grupowej; 19 lutego 2015

Metoda TQM znana od lat z górą sześćdziesięciu wszędzie, gdzie została prawidłowo wdrożona, przynosi wymierne sukcesy rynkowe i nie tylko. Niestety, mimo tych oczywistych korzyści nie jest dziś zbyt powszechna. Przyczyna tego stanu rzeczy leży w fakcie, że skuteczne wdrożenie TQM nie może ograniczać się do wdrożenia technik i procedur. W rzeczywistości wymaga ono głębokiej przemiany osobistej i społecznej liderów i pracowników firmy. Jedynie dzięki uzyskaniu ich emocjonalnego zaangażowania w ideę doskonalenia udaje się skutecznie uruchomić często bardzo trudne procesy organizacyjne pozwalające na wprowadzenie TQM do kultury firmy.

Metoda TROP — rozwijana od 20-tu lat przez Dorotę i Jacka Jakubowskich — oferuje wypracowane w praktyce metodyki wspierania rozwoju osób i organizacji. Łączy ona trening osobistych kompetencji z budowaniem kultury organizacyjnej prowadzącej do innowacji, procesów doskonalenia i uzyskiwania efektywności poprzez zaangażowanie pracowników.

Metoda Tropem Jakości stanowi połączenie autorskiej wersji TQM opisanej w Książce A.Bliklego „Doktryna Jakości” z Metodą TROP. Chcemy wspierać firmy w budowaniu autentycznego zaangażowanie pracowników, które pozwala na trwałe wdrażanie metod jakościowych. Wdrożenia rozpoczynamy od warsztatów komunikacyjnych poświęconych pro-wadzeniu aktywnego, ale też i empatycznego dialogu. Te warsztaty przeplatamy z zajęciami o charakterze kognitywnym pozwalającymi poznać procesy, które trzeba uruchomić wdrażając TQM. Pomagamy wypracowywać nowe „zwyczaje” organizacyjne, które wyzwalają procesy współtworzenia zmiany.  

W programie konwersatorium zajmiemy się jednym z najważniejszych narzędzi TQM, którym są tzw. koła jakości. Pokażemy jak je budować w naszej autorskiej wersji nazwanej „INKUBATORAMI JAKOŚCI”.

Prezentację pokazywaną we fragmentach w czasie konwersatorium można pobrać ze strony Firma XXI wieku