Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Prof. Jerzy Hausner, Firma-Idea – droga od gospodarki oportunistycznej do relacyjnej

W grze oportunistycznej nie ma możliwości godzenia interesów — ponieważ jej horyzont jest krótki, nie może ona prowadzić do długofalowego partnerstwa. Jej uczestnicy samoskazują się na zmienne i doraźne koalicje. To pozwala im działać, ale znacząco blokuje podmiotowość i rozwój.

Pole grawitacyjne firm oportunistycznych staje się dla nich pułapką. Większość z nich nie potrafi znaleźć z niej wyjścia — grają dalej, nawet jeśli przegrywają, grają aż do upadku lub przejęcia przez konkurenta, tracą samodzielność i podmiotowość. Tak się dzieje, jeśli doraźne transakcje zastępują partnerskie relacje i zaczynają stanowić główne wiązania (fabric) gospodarki.

Dopiero zmiana definicji sytuacji i zmiana modelu myślowego pozwala odnaleźć ścieżkę wyjścia. Działać inaczej, czyli nie oportunistycznie, oznacza wypracowanie swojej idei i konsekwentne wdrażanie jej, w danym otoczeniu. Firma nie może go zmienić, ale może starać się zmienić relacje z wybranymi podmiotami tego otoczenia, próbować podjąć z nimi długofalową partnerską współpracę. Powodzenie w tym zakresie, choćby częściowe, zwiększa jej możliwości działania zarówno wewnątrz firmy, jak i w otoczeniu. I to właśnie okazuje się ścieżką wyjścia z pułapki gry oportunistycznej i wejścia na inne pole.

Do pobrania:

Prezentacja. Pobierz

Artykuł "Przyszłość gospodarki rynkowej — od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej". Pobierz.

Dwie wersje (polską i angielską) książki "Open Eyes" zawierającej materiały z konferencji Open Eyes Economy Summit, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Krakowie.

Wersja polska. Pobierz.

Wersja angielska. Pobierz.

Nagranie video. Zobacz.