Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Firma XXI wieku - czy firma musi wyglądać jak armia pruska; 14 kwietnia 2016

„Firma XXI wieku” to moja osobista wizja takiego paradygmatu budowania organizacji — niekoniecznie gospodarczej — która w mojej ocenie będzie dominować w najbliższej przyszłości. Ta ocena bierze się z faktu, że wszę-dzie gdzie wprowadzono XXI-wieczne atrybuty organizacyjne, odnoszone są spektakularne sukcesy zarówno biznesowe, jak i te bardziej społeczne — ludziom w takich organizacjach pracuje się lepiej, w budują swoje poczucie godności i poczucie sensu życia. I w rezultacie firma odnosi również sukcesy biznesowe. Nie pomimo swojego humanitaryzmu, ale dzięki niemu. Bo jak mówi dobrze znana ludowa mądrość: uskrzydleni ludzie góry przeniosą. Nie trzeba ich do pracy zaganiać kijem i marchewką, a w pracy nie trzeba ich pilnować. Wystarczy ich wspomagać w ich pozytywnych działaniach.

W wykładzie będę się starał wyjaśnić tezę pochodzącą od Johna Naisbitt’a a cytowaną w książce Frederica Laloux Pracować inaczej: „Najbardziej eks-cytujące przełomy dwudziestego pierwszego wieku wydarzą się nie z powodu technologii, lecz z powodu poszerzającej się koncepcji, co to znaczy być człowiekiem”. Patrz: Frederic Laloux, Pracować inaczej, Studio Emka 2015.

Prezentacja do pobrania