Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jacek (Jac) Jakubowski, Trening uważności metodą trop, 11 lut 2016

Jesteśmy ludźmi. Mamy mózg — mechanizm o takim stopni złożoności, że cały światowy Internet to przy nim dziecięca zabawka. Zachodzące w nim procesy stereotypowo dzielimy na myślenie i emocje. To nieprawdziwe, szkodliwe uproszczenie. Nieustannie w naszym mózgu zachodzi złożony proces, w którym uczestniczą złożone stany emocjonalne zwane uczuciami, poznawcze procesy analityczne, symboliczne, obrazowe, a ponadto wspomnienia, zapamiętane informacje, akty woli, czyli decyzje i wybory. Bez przerwy "pracują w nas" nasze przeżyte już doświadczenia ? te niszczące, oparte na lęku i te wspaniałe, albo kiepskie, ale konstruktywnie „przepracowane” budujące naszą mądrość.

Ważnym jest to, że nasz mózg jest plastyczny. Możemy się rozwijać, kształtować siebie, redukować destrukcyjny lęk, rozwijać   mądrość intuicji, szlifować myślenie. A w dziejącej się cywilizacji zmiany jesteśmy skazani na ciągłą pracę nad sobą, przekraczanie własnych barier, rozwijanie talentów.

Rozwijać się trzeba samodzielnie, ale nie samotnie. Jesteśmy wyposażeni w mechanizm empatii, który możemy doskonalić. Dzięki niemu możemy wspierać innych, ale też możemy umieć brać wsparcie.
Umieć komuś pomóc i wziąć pomoc jest istotą treningu uważności Metodą TROP. O tym będziemy mówić, ale też aktywnie tego po-doświadczamy.