Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Rafał Ohme, Czuję więc jestem: ukryta moc emocji i intuicji; 21 maja 2015

Mózg został stworzony nie do myślenia, ale do odczuwania. Emocje wyprzedzają myślenie, a nie odwrotnie. „Czuję więc jestem” - oto prawdziwa natura człowieka. Intuicja, a nie rozum, jest najlepszym instrumentem odczytywania tego, co dzieje się między ludźmi. Wiek XX był epoką rozumu i informacji, a XXI emocji i relacji. Nadchodzą czasy przyjazne dla empatii i uczuć, wykorzystajmy to!

Prezentacja do pobrania