Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jacek Santorski, Być kimś — przemiany przywództwa w polskich organizacjach; 6 lut 2014

Jednym z paradoksów sukcesu polskiej gospodarki jest fakt, że zbudowaliśmy w niespełna 25 lat firmy, które były w stanie przetrwać (prawie) jako "zielona wyspa" pierwszą odsłonę światowego kryzysu gospodarczego. Większość z nich, prowadzona była w paradygmacie "biznesowych dyktatur". Od początku drugiej dekady XXI wieku coraz więcej firm, od małych i średnich, po spółki Skarbu Państwa odkrywa, że dalsze przetrwanie, a zwłaszcza budowanie przewag konkurencyjnych w oparciu o innowacje, relacje i jakość wymaga zmiany "forsującego" paradygmatu zarządzania w stronę procesowego (czym zajmuje się m. in. Prof. Andrzej Jacek Blikle) jak i przywództwa/kultury relacji w kierunku podmiotowego, partycypacyjnego, angażującego.

By sprostać potrzebom ewoluujących polskich firm adaptowaliśmy do polskich realiów model Wszechstronnego Przywództwa (Versatile Leadership) B. Kaplana i R. Kaisera. W oparciu o ten model można modyfikować styl pracy lidera "nie rezygnując” z przywództwa forsującego, dbając jednak aby go "nie przeginać", ewoluować od biznesowej dyktatury do demokratury, troszcząc się zarazem o "psychologiczny realizm" przemian, by z kolei nie "przesterować" podejścia angażującego, nie "zmistyfikować" procesowo relacyjnego podejścia, poszukując odpowiednio zbalansowanego miksu elementów arbitralnych i partnerskich, odpowiednio też "kalibrując" elementy taktyczno - operacyjne oraz komplementarne - strategiczne.

Podczas wykładu zaprezentujemy unikalne narzędzie diagnozy wszechstronności i sposobu wykorzystania swojej siły przez Top Managerów (Feedback 360 LVI). Podzielimy się dobrymi praktykami wprowadzania zmian w oparciu o paradoksalne mikrokorekty nastawione na makroefekty oraz zmianę nawyków.

W finale przedstawimy ideę "naturalnego przywództwa", kryteriów spójności lidera, zarządzania sobą i relacjami, które prowadzą do tego, że jest dla ludzi "kimś" niezależnie jaką władzą (zadekretowaną lub z demokratycznego wyboru) dysponuje.

Jacek Santorski wystąpił z partnerami z Grupy Values i 4 Results, które pracują szkoleniowo w oparciu o model LVI i rozwijają to podejście w Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Values.

Pobierz prezentację.