Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Czy firma musi wyglądać jak armia pruska? - Firma XXI wieku. 15 sty 2015

W moim przekonaniu firmy XXI wieku będą się charakteryzować pięcioma niżej wymienionymi atrybutami. I nie jest to żadna futurologia, bo wszystkie te atrybuty zostały już gdzieś wdrożone i wszędzie, gdzie tak się stało przyniosły wymierne korzyści biznesowe.

  1. Droga do jakości wiedzie nie przez usuwanie wadliwych z produktów (statystyczna kontrola jakości), ale przez usuwanie źródeł powstawania wad.
  2. Narzędzia motywacyjne nie są oparte na zasadzie kija i marchewki — premie, prowizje i bonusy dla posłusznych oraz kary dla opornych — ale na motywacji godnościowej odwołującej do dumy i radości z wykonywanej pracy.
  3. Zarządzanie finansami nie dokonuje się przy pomocy budżetów będących kontraktami do zrealizowania, ale jest oparte na dynamicznie aktualizowanych prognozach budżetowych służących do podążania za stale zmieniającym się rynkiem.
  4. Struktura zarządcza nie przypomina armijnej hierarchii władzy: prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy szeregowi, ale jest oparta na strukturze procesowej i bilateralnych relacjach klient-dostawca.
  5. Komunikacja wewnątrz firmy nie ogranicza się wykorzystania kanałów komunikacyjnych typu nadawca-odbiorca, ale jest uzupełniona przez platformy komunikacyjne.

Więcej na ten temat można przeczytać w moim artykule Firma XXI wieku, a jeszcze więcej w mojej książce "Doktryna jakości", która w praktyce jest cała poświęcona temu tematowi.

Prezentacja do pobrania