Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Zarządzanie procesowe — zarządzanie wiedzą; 9 sty 2014

Procesowa organizacja przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie — a niekiedy nawet alternatywę — dla organizacji hierarchicznej opartej na strukturze podległości służbowej typu prezes → zarząd → dyrektorzy → kierownicy → majstrowie → robotnicy. Organizacja hierarchiczna odzwierciedla hierarchię władzy i została stworzona na wzór organizacji armii.

Organizacja procesowa nakłada na organizację hierarchiczną poziomą warstwę procesów. Za to JAK wykonujemy wszystkie czynności odpowiedzialni są tzw. właściciele procesów (każdy w ramach swojego procesu), za to KTO je wykonuje są odpowiedzialni kierownicy zespołów. Organizacja procesowa jest typowa dla modelu przedsiębiorstwa znanego pod nazwą firma tworząca wiedzę. Jest ona również niezbędna dla systemowego zarządzania jakością, które wymaga przeniesienia jakościowych oczekiwań klienta na każde stanowisko pracy wewnątrz firmy.

W ramach wykładu zostaną omówione techniki budowania procesowego modelu przedsiębiorstwa na przykładzie takiego modelu wdrożonego w latach 2000-2010 w firmie A.Blikle, a także przykłady firm zarządzanych w pełni procesowo. Więcej o procesowym modelu zarządzania można przeczytać w artykule Współczesny procesowy model firmy.

Prezentacja do pobrania: Pobierz.