Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

D.Jakubowska, A.Blikle, Tropem jakości - Budowanie poczucia sensu z pracy, 26 marca 2015

W dzisiejszej dobie przedsiębiorcy potrzebują ludzi samodzielnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych, szybko uczących się. Potrzebują partnerów w  budowaniu biznes lub realizowaniu społecznego dzieła.  Niestety często zarządzają współpracownikami tak, jakby mieli do  czynienia z krnąbrnymi dziećmi niezdolnymi do podejmowania decyzji na bazie szerszego zrozumienia sytuacji.

W programie konwersatorium:

Podzielimy się przemyśleniami i praktyczną wiedzą na temat tego, jaki sposób sprawowania funkcji liderskich sprzyja budowaniu poczucia sensu pracy wśród współpracowników. Jak to poczucie można tworzyć na co dzień, a jak w szczególnych warunkach zmian?

Zastanowimy się nad związkiem pomiędzy inteligencją emocjonalną a zdolnością do świadomego budowania zdrowego i skutecznego środowiska pracy. Środowiska działania wspólnoty zadaniowej.

Zaprezentujemy model U!Lidera, który powstał właśnie w wyniku pracy z przywódcami nad zidentyfikowaniem elementów kluczowych dla budowania poczuciem sensu w pracy. Dostarcza on wielu praktycznych wskazówek dla osób zarządzających w firmach i organizacjach pozarządowych.