Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Czy firma musi przypominać armię pruską?; 9 lis 2011

Większość firm ma dziś hierarchiczną strukturę armii — prezes, wiceprezesi, dyrektorzy, kierownicy,… Często kultura korporacyjna tych firm też jest armijna i to nie jak w dzisiejszych nowoczesnych armiach, ale jak w pruskiej armii XIX wieku. Generałowie wydają rozkazy, które pułkownicy przekazują kapitanom, kapitanowie, porucznikom … a kaprale pilnują ich wykonania. Za niewykonanie rozkazu grozi chłosta lub rozstrzelanie. Czy tak jednak musi być?

Jak pokazują coraz liczniejsze doświadczenia firm, a także badania, firmy-armie zaczynają przegrywać z firmami organizowanymi na inne sposoby. Te inne sposoby, to np. zarządzanie procesowe, gdzie podstawowym elementem struktury firmy jest proces, a procesy powiązane są między sobą nie relacjami podległości, jak w strukturze hierarchicznej, ale relacjami wzajemnego wspomagania się i wymiany wiedzy.

Za prawidłowe działanie i współdziałanie procesów są odpowiedzialni właściciele procesów, do których obowiązków należy też zarządzanie wiedzą traktowaną jako jeden z najważniejszych zasobów firmy.

Firma zarządzająca wiedzą powinna pozyskiwać ją nie tylko ze źródeł zewnętrznych, ale też i wewnętrznych, jakimi są jej pracownicy. I tu zaczyna się kolejna rewolucja: wewnętrzne portale społecznościowe i wewnętrzne wikipedie, wirtualne rynki prognostyczne, eksploatowanie technologii mądrości tłumu w sensie Jamesa Surowieckiego, czyli to wszystko, co składa się na ideę firmy 2.0.

Prezentacja do pobrania (wersja aktualna)

Książka do pobrania Doktryna jakości − książka zawiera opis modelu procesowego

Polecana literatura uzupełniająca:

  1. Andrew McAfee, Firma 2.0 − sukces dzięki nowym narzędziom internetowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  2. James Surowiecki, Mądrość tłumu − Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2010