Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle, Społeczeństwo wiedzy i Doktryna jakości; 4 lis 2010


SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

Społeczeństwo, w którym wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej, Peter Drucker nazywa społeczeństwem wiedzy i w tym modelu upatruje formacji, która zastąpi  a właściwie już zastępuje  kapitalizm. W społeczeństwie wiedzy każdy zatrudniony wnosi do firmy poważny element swojego warsztatu pracy, jakim jest jego wiedza. Ta część warsztatu jest nierzadko znacznie kosztowniejsza od materialnej, pochodzącej od pracodawcy.

Prezentacja do pobrania — to nie jest wersja historyczna, ale aktualna.

DOKTRYNA JAKOŚCI

Kompleksowe zarządzanie jakością (ang. total quality management; TQM), można najogólniej określić jako uniwersalną metodę podnoszenia sprawności działania zespołów ludzkich. Metoda ta, choć dziś jeszcze najczęściej stosowana do zarządzania przedsiębiorstwami, ma znacznie szerszy zasięg, stosuje się bowiem również do zarządzania instytucjami administracji publicznej, szkolnictwa, służby zdrowia, a nawet w wojsku.
Doktryna Jakości to pochodzący od twórców TQM zbiór zasad, które doprowadziły ubogą i zacofaną Japonię lat 1940-tych do sukcesu gospodarczego. Stanowi ona podstawę i punkt wyjścia do zarządzania jakością. Choć prosta w sformułowaniu, jej wdrożenie w przedsiębiorstwie wymaga przezwyciężenia wielu nawyków i stereotypów myślowych.

Prezentacja do pobrania — to nie jest wersja historyczna, ale aktualna.

Obszerne rozwinięcie obu tematów znajduje się w mojej książce Doktryna jakości.

* * *

Oba wykłady wygłaszałem już niejednokrotnie w ramach Konwersatorium (po raz ostatni w roku 2005). Postanowiłem je jednak przypomnieć bo to przecież fundamenty TQM. Postaram się też nadać im nieco nowych treści.