Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

KamiL Torczewski, Budowanie kultury systemów jakości czyli 8 grzechów głównych wprowadzania zmian; 7 lis 2013

Kluczowym elementem w procesie wprowadzania zmian jest zadbanie o możliwie największą ich AKCEPTACJĘ wśród pracowników. Niestety, w wielu przypadkach obszar ten pozostaje całkowicie niezadbany, a firmy skupiają uwagę wyłącznie na „twardych” elementach procesu wdrożenia danego programu (metody i techniki, narzędzia, procedury, instrukcje…etc.). Zapominają tym samym, że każde narzędzie, metoda czy też cały program, opiera się finalnie o człowieka – z jego potrzebami, emocjami i chęciami (lub ich brakiem). To ON jest użytkownikiem. To ON jest odbiorcą. To JEGO uczucia (odczucia?) liczą się najbardziej. W oparciu o własne doświadczenia z tym zagadnieniem, chciałbym podyskutować z Państwem między innymi o:
•    Typowych błędach podczas wprowadzania zmian w firmach
•    Tworzeniu potrzeby pilności wprowadzanych zmian
•    Budowaniu koalicji wspierającej proces wprowadzania zmian
•    Kreowaniu i komunikowaniu wizji
•    Zakorzenianiu zmian w kulturze