Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jerzy Bralczyk, Czynniki wiarygodności w mówieniu publicznym, 12 sty 2012

W wystąpieniach publicznych istotną rolę odgrywają zachowania kształtujące wizerunek nadawcy jako osoby kompetentnej, rzetelnej i sprawnej językowo. W szczególności wpływa na ten obraz dźwiękowa strona przekazu, czyli gospodarowanie głosem, artykulacja i prozodia.

Te czynniki, w różnym stopniu uświadamiane i internalizowane, mogą pozwalać z jednej strony na pełniejszą realizacje zamysłu komunikacyjnego, z drugiej na efekt większego poczucia kontaktu z odbiorca i jego wiarygodność. Współdziała z tymi zjawiskami kontrola środków językowych, wszelako nieumniejszająca spontaniczności.