Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jan Milewski — Adam Smith w początku XXI wieku; 27 sty 2011

Wykład jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego w początku XXI wieku warto czytać Adama Smith'a (1723-1790). Do niedawna respektowany był głównie jako wielki klasyk i twórca podstaw ekonomii politycznej. Dziś jego dzieło staje się inspiracją nowych badań, dotyczących wielu problemów gospodarczych, społecznych i politycznych współczesnych krajów, regionów a także i świata. Co więcej, niektóre z jego wizji przyszłości, które budował w oparciu o własną teorię i niezwykłą znajomość świata jego czasów, znajdują dzisiaj zaskakujące potwierdzenie.

W próbie poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie postawione wyżej, w  wystąpieniu rozważane są kolejno następujące zagadnienia.

  • Pierwsze, to zwięzłe przypomnienie jego życia i dzieła, ze szczególnym naciskiem położonym na źródła jego wiedzy o gospodarce Szkocji, Wielkiej Brytanii, reszty Europy i krajów poza europejskich.
  • Druga kwestia, to koncepcja człowieka i społeczeństwa Adama Smith'a i wynikająca z niej teoria zachowania ekonomicznego.
  • Trzecie zagadnienie, to obraz gospodarki europejskiej i regionów poza europejskich oraz ich perspektywy.
  • Czwarte  zagadnienie, to znaczenie infrastruktury fizycznej i społecznej w rozwoju gospodarczym, równie ważne w wielu krajach za jego czasów jak i dziś. Piąte wreszcie zagadnienie, dziś gorąco dyskutowane w stu kilkudziesięciu państwach świata, to rola instytucji w rozwoju gospodarczym. I w tej dziedzinie wkład idei Adama Smith'a pozostaje ogromny.

Prezentacja do pobrania