Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

A.Blikle, Inteligencja emocjonalna i budowanie relacji, 15 lis 2012

Wiele osób sądzi, że osobisty sukces w życiu zależy — poza pracowitością i tzw. łutem szczęścia — od naszego ilorazu inteligencji (ang. IQ). Tymczasem prawda jest całkiem inna. Iloraz inteligencji, który jest niewątpliwie bardzo ważny, wcale nie przesądza o sukcesie. Przesądza o nim zdolność do budowania trwałych i pozytywnych relacji z ludźmi, co od stosunkowo niedawna, bo od lat kilkunastu, jest nazywane inteligencją emocjonalną. Dziś uważa się, że na naszą inteligencję składają się dwie grupy cech osobowościowych: inteligencja racjonalna (IQ) i inteligencja emocjonalna.

Jedną z najważniejszych składowych inteligencji emocjonalnej są umiejętności społeczne, na które składają się: skuteczne przekonywanie, umiejętność słuchania, łagodzenie konfliktów, katalizowanie zmian, tworzenie więzi, współpraca, organizowanie współdziałania. Wyrażając to samo innymi słowy, powinniśmy:

  1. wiedzieć kiedy i jak ludzi słuchać,
  2. wiedzieć kiedy i jak z ludźmi rozmawiać,
  3. tak rozwiązywać konflikty, aby nikt nie poczuł się dotknięty z powodu porażki,
  4. zbudować i utrzymywać otwarty dialog z tymi, na których nam zależy.

Pobierz:

Prezentacja "Inteligencja emocjonalna"

Prezentacja "Budowanie relacji"

Tekst do obu prezentacji "Komunikacja interpersonalna" W niedalekiej przyszłości będzie to jeden z rozdziałów mojej książki.

Książka, w której znajduje się materiał o talentach, i która zawiera klucz do testu na witrynie http://www.strengthsfinder.com, to:

Marcus Buckingham, Donald O. Clifton, Teraz odkryj swoje silne strony, MT Biznes 2003