Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Grzegorz Słupski i Marek Kowalczyk, Zarządzanie projektami, 25 lut 2010

Umiejętność sprawnej realizacji nowych, unikatowych przedsięwzięć we współczesnym środowisku biznesowym, cechującym się olbrzymią zmiennością, staje się kompetencją kluczową. Kompetencją decydującą o zdolności dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia, tworzenia przewagi konkurencyjnej, warunkującą skuteczną realizację strategii firmy. Narzędziem służącym do rozwijania tej kompetencji są projekty oraz metody zarządzania projektami.

Klasyczne metody zarządzania projektami, właściwie użyte pozwalają zdefiniować i zaplanować realizację projektu. Statystyki dowodzą jednak, że zawodzą na poziomie realizacji. Nadzieję na rozwiązanie tego problemu daje zarządzanie projektami zgodnie z łańcuchem krytycznym (Critical Chain Project Management, CCPM). Przedsiębiorstwa, które skutecznie wdrożyły CCPM raportują bezprecedensowe skrócenie czasu realizacji projektów oraz skuteczność w zakresie dotrzymywania terminów realizacji projektów.

Celem wykładu jest przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem zarządzania projektami zgodnie z łańcuchem krytycznym (wraz z przykładami skutecznych implementacji CCPM), wskazanie najczęściej popełnianych błędów w realizacji projektów i sposobów ich eliminacji oraz zainicjowanie dyskusji na temat korzyści płynących z implementacji metod zarządzania projektami w przedsiębiorstwach.

Materiały związane z tą tematyką znajdują się na stronie Nowe paradygmaty zarządzania projektami.