Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Jacek Santorski - Biznes podkorowy - czy Kartesiusz się mylił? 10 sty 2013

Jesienią 2012 mieli Państwo okazję wysłuchać wykładu prof. Rafała Ohme, mojego serdecznego przyjaciela i wykładowcę Akademii Psychologii Przywództwa, w którym przedstawił w jaki sposób najnowsze osiągnięcia neuroscience przekładają się na neuromarketing i relacje rynkowe.

Na najbliższym spotkaniu, w podobny sposób poruszę kwestię wykorzystania neuroscience oraz rozwiązań psychologii ewolu-cyjnej i społecznej w biznesie, przedstawię na czym polega "biznes podkorowy" i jakie jest "DNA" naturalnego przywódcy.