Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Paul Herman, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych; 27 cze 2013

W znanej w USA książce obecnie wydanej w Polsce R.P.Herman, J.Skylar, G.Keck, Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013 opisana jest oryginalna metoda HIP (Human Impact + Profit; efekt ludzki + zysk), będąca fundamentem nowego sposobu inwestowania, który zakłada dążenie do pomnażania zysków na drodze budowy lepszego świata. Paul Herman skupia się na "ludzkiej twarzy" biznesu i inwestowania, a nie na samym zysku ze spekulacji giełdowych. Wykazuje, że podejście, w którym do portfela inwestycyjnego dobiera się firmy kierujące się w swojej działalności względami społecznymi, ekologicznymi i czysto ludzkimi, gwarantuje długofalowy zysk. Autor nie tylko analizuje indeksy największych i najbardziej rentownych firm, lecz także tworzy własne indeksy takich firm ? HIP 100 i HIP 500. Indeksy te mierzą efekty świadomej działalności firm w kategoriach zdrowia, środowiska, dobrobytu, równości i zaufania.
A czasie wykładu zostały przedstawione:

  • nowatorskie metody i zestawy kilkunastu wskaźników użytecznych przy kompletowaniu portfela inwestycyjnego,
  • praktyczne narzędzia oceny potencjału firm z punktu widzenia kryteriów HIP,
  • skuteczne sposoby prognozowania zysków z inwestycji,
  • przykłady dużych firm, które dzięki zastosowaniu filozofii HIP od-niosły znaczący sukces.