Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

A.Kinast i M.Forkun TQM w rachunkowości, 21 cze 2012

Dwugłos Andrzeja Kinasta i Marka Forkuna na temat wdrożeń TQM w rachunkowości

Andrzej Kinast, Czy z nudnego księgowego da się wykrzesać orędownika TQM?
Partner Blackstones Audit, członek Institute of Chartered Accountants in England and Wales, posiada kwalifikacje biegłego rewidenta w Polsce.

Dane finansowe, sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna, analizy i raporty, a w tym wszystkim stanowisko księgowego realizującego strategie biznesowe firmy oraz założenia strategiczne.

Czy istnieje możliwość zmiany sposobu myślenia osób zajmujących się finansami tak, by jednocześnie realizowały założenia TQM? Czy można „unieść się” ponad cyframi i spojrzeć na finanse z punktu widzenia benchmarku oraz skojarzyć to z elementami poza bilansowymi?

Zaproponuję dyskusję na ten temat.


Mark Forkun, Przywództwo w Kulturze Lean. Jak być liderem Lean w obszarze finansów!
Operational Excellence Director w Value Coaching, członek Chartered Certified Association of Accountants, akredytowany dostawca usług Instytutu Przywództwa & Zarządzania (ILM).

Koszty nie istnieją po to, aby je kalkulować. Koszty istnieją po to, aby je redukować.” — Taiichi Ohno, the Toyota Production System

Celem zastosowania Lean w Rachunkowości jest wspieranie przedsiębiorstwa Lean jako element realizacji strategii biznesowej. Jest to dążenie do przejścia od tradycyjnych metod rachunkowości do systemu, który mierzy i motywuje do stosowania doskonałych praktyk biznesowych w organizacji Lean.

Organizacje, które wdrażają Lean Management często pomijają dział finansów i księgowości. Ta prezentacja będzie próbowała pokazać, że dział finansów i księgowości może odgrywać kluczową rolę w optymalizacji funkcjonowania organizacji przez Lean Management.

Prezentacja do pobrania