Można inaczej Andrzej Jacek Blikle

                                                                                                                                 

 

 

 

Narodziny gwiazdy

Rozmiar tekstu

Andrzej Blikle - Gry wojenne znane jako systemy motywacyjne; 2 paź 2013

Wojenna gra o premię to gra prowadzona pomiędzy firmą a jej pracownikami, w której firma wyznacza kilka celów numerycznych (najczęściej finansowych, choć nie zawsze), a pracownicy starają się osiągnąć te cele, gdyż w zamian otrzymają premię. Najczęściej jednak osiągnięcie celów odbywa się w sposób niekorzystny dla firmy, gdyż podjęcie gry uwalnia pracownika od poczucia odpowiedzialności za dobro organizacji — to nie ja zaproponowałem tę grę, ale firma, mam więc moralne prawo wybrać najłatwiejszą drogę do wygranej. Gotowość do przyjmowania wrogich strategii nasila się szczególnie wtedy, gdy pracownicy mają poczucie, że firma gra nie fair:

  • nie zapewnia środków (narzędzi) do osiągnięcia zadanych celów,
  • marnotrawi efekty pracy przez złe zarządzanie,
  • przełożeni źle traktują podwładnych,
  • brak jest informacji o aktualnej kondycji firmy,
  • cele operacyjne nie są uzgadniane z pracownikami.

Tradycyjnie myślący menadżerowie na swoje porażki w grze o premię reagują jednakowo: idea jest dobra, ale zasady premiowania zostały źle skonstruowane. W moim wykładzie będę się starał przekonać słuchaczy, że zła jest zasada, a nie jej konkretne realizacje. Przedstawię też pewien ogólny model gry uprawianej w organizacjach gospodarczych.

Prezentacja do pobrania. Pobierz.